Google Translation
logo
logo
"PARENTING FOR PEACE (P4P) - Nurturing Joyful, Loving and Skillful Childhood for World Peace" "પેરેન્ટિંગ ફોર પીસ (પી ફોર પી) - પ્રેમ, આનંદ અને આવડત ભર્યા બાળ ઉછેર થકી વિશ્વ શાંતી"

Vision

Parenting for Peace

Nurturing Joyful and Loving Childhood for a Peaceful Society.

બાળકોને આનંદમય, પ્રેમાળ તથા હર્યુભર્યું બાળપણ આપવું જેથી આવતી કાલે તેઓ શાંતિપૂર્ણ સમાજના સ્તંભ-નિર્માતા બને.

Mission

Parenting for Peace
 • We intend to support and promote parenting in such dimensions of physical, mental-emotional, social & spiritual wellbeing which contributes to our vision of loving and joyful childhood and leads to peaceful coexistence in society and world at large

 • We define good parenting to include not only biological parents but also elders, immediately related people the teachers and the community and the society as a whole who influence the children (or childhood) in any form.

We see that parenting can meet our vision by promoting and providing following for children:

 • Loving and joyful environment at home, school and in the surrounding.

 • Care and protection.

 • Basic physical needs of food, water, and shelter.

 • Safety, security and good healthy living,

 • Belonging or unconditional love,

 • Self-esteem,

 • Personal fulfilment & self actualization and finally,

 • Freedom, participation and justice.

We visualise the following as the outcome of this mission:

 • Loving and joyful healthy childhood

 • Empowered loving & contributing sensitive trustworthy parents, teachers & citizens.

 • Peaceful aware connected society and citizens full of honesty, fearlessness & equality

 • Value driven responsible confident children full of self expression sensitivity & self driven learning

 • Responsible accountable government

 • Cared & loved elders.

We propose following objectives and actions to achieve this mission:

 • Awareness of the society about the importance of loving and joyful childhood

 • Capacity building of parents, teachers and children.

 • Counselling of parents, teachers and children wherever needed

 • Preparing, compiling and gathering relevant literature

 • Dissemination of information.

 • Setting up counselling centres

 • Setting up resource centres

 • Developing linkages with people and organisations working in this field.

 • Providing platform for the people and organisations working in this field.

 • Awarding people doing good work.

 • Showcasing, disseminating and promoting best practices

 • Create conducive environment for identifying & nurturing inherent talent in each child.

 • Advocacy at various levels

 • Providing backup resources to people working in the area.

 • Incorporating good scientific parenting as major topic in courses of psychology, human development, general graduations

 • Setting up certificate trainings in good parenting counseling.

 • Fostering self-support groups of parents

 • Coordinating with child help lines

 • Promoting innovations and research

અમે બાળ ઉછેરના શારીરિક, માનસિક તથા ભાવનાત્મક, સામાજિક અને આધ્યાત્મિક પાસાઓને આવરી લઇ તેની સાચી રીતોને પ્રોત્સાહિત કરવા તથા તેમાં સહાયભૂત થવા માગીએ છીએ જે પ્રેમ અને આનંદથી ભરપૂર બાળપણના ધ્યેયને સાકાર કરવામાં યોગદાન આપે અને તેના થકી શાંતિમય સહ-અસ્તિત્વપૂર્ણ સમાજ અને વૈશ્વિક શાંતિનું નિર્માણ થાય.

અમે બાળઉદછેરમાં માત્ર માતાપિતા જ નહિ વડીલો, નજીકના સંબંધીઓ, શિક્ષકો અને સમગ્ર સમાજ કે જે બાળક અને બાળપણને કોઇને કોઇ રીતે પ્રભાવિત કરે / સ્પર્શે છે તે તમામનો સમાવેશ કરીએ છીએ.

અમે એવું માનીઓ છીએ કે અમારુ આ ધ્યેય આ રીતે સિદ્ધ થશેઃ
 • બાળકને ઘર, શાળા, અને આસપાસમાં પ્રેમ અને આનંદથી ભરપૂર વાતાવરણ પૂરુ પાડીને

 • બાળકની સંભાળ અને તેને હરપ્રકારની સુરક્ષા, સલામતી પૂરી પાડીને તથા સ્વાસ્થ્યપૂર્ણ જીવન આપીને

 • રોટી, કપડાં તથા મકાન (આશ્રય) ની મૂળભૂત જરુરિયાતો પરિપૂર્ણ કરીને.

 • બિનશરતી પ્રેમ આપીને

 • બાળકમાં આત્મસન્માન તથા આત્મગૌરવનો ભાવ જન્માવીને

 • બાળકોને પૂર્ણતાનો અહેસાસ કરાવી તેનામાં ઉદર્વગમનની ઇચ્છા જગાવીને

 • બાળકને આઝાદી, ન્યાય આપીને તથા તેને નિર્ણયોમાં ભાગીદાર બનાવીને.

અમે આ અભિયાનનાં પરિણામો નીચે મુજબ જોઇએ છીએ/ ઇચ્છીએ છીએ.
 • પ્રેમ અને આનંદથી હર્યુભર્યું આરોગ્યમય બચપણ.

 • પ્રેમાળ, આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર, સંવેદનશીલ, ભરોસાપાત્ર, અને સતત યોગદાન આપનારા માબાપ, શિક્ષકો અને નાગરિકો.

 • પ્રમાણિક નિડર અને સમતામૂલક નાગરિકો તથા સમતામૂલક શાંતિપૂર્ણ, જાગૃત અને જોડાએલો સમાજ.

 • પૂર્ણ સ્વઅભિવ્યકિત, તથા સંવેદનશીલતા અને સતત શીખતા રહેવાનું વલણ ધરાવતા મૂલ્યનિષ્ઠ, જવાબદાર અને આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર બાળકો.

 • જવાબદાર તથા જવાબદેય પારદર્શી સરકાર

 • પ્રેમ, આદર અને સંભાળ પામતા વડીલો

 • બાળકોને પૂર્ણતાનો અહેસાસ કરાવી તેનામાં ઉદર્વગમનની ઇચ્છા જગાવીને

 • બાળકને આઝાદી,તથા ન્યાય આપીને તથા તેને નિર્ણયોમાં ભાગીદાર બનાવીને.

હેતુલક્ષી પ્રવૃત્તિઓની સૂચી :
 • પ્રેમ અને આનંદભર્યા બાળપણના મહત્વ અંગે સમાજમાં જાગૃત્તિ લાવવી.

 • વાલીઓ, શિક્ષકો અને બાળકોનું ક્ષમતાવર્ધન અને સક્ષમ બનાવવા.

 • જરુર પડે ત્યારે વાલીઓ, શિક્ષકો અને બાળકોનું કાઉન્સેલીંગ

 • સાહિત્ય તૈયાર કરવુ, મેળવવુ અને સંકલિત કરવું.

 • માહિતીનો પ્રસાર કરવો.

 • સલાહ કેન્દ્રો (કાઉન્સેલીંગ સેંટર) શરુ કરવા.

 • સેવા કેન્દ્રો (સ્ડબ॥"૦૦ ૦૯1 ૦%) શરૂ કરવાં

 • આ ક્ષેત્રમાં કામ કરનાર લોકો અને સંસ્થાઓને જોડવા અને મંચ (પ્લેટફોર્મ) પુરુ પાડવું.

 • આ ક્ષેત્રમાં સારુ કામ કરનાર લોકો તથા સંસ્થાઓને સન્માનિત કરવા.

 • સારી પ્રવૃત્તિઓ અને પધ્ધતિઓને પ્રોત્સાહિત કરવી, સંકલિત કરવી અને લોકો સમક્ષ મૂકવી.

 • બાળકની અંદર પડેલી પ્રતિભા ઓળખાય અને ખિલી ઉઠે તવું વાતાવરણ પુરુ પાડવું.

 • વિવિધ સ્તરે પ્રચાર- પ્રસાર.

 • આ ક્ષેત્રમાં કામ કરનાર લોકો/ સંસ્થાને પ્રશિક્ષકો/ સાહિત્ય જેવાં સાધનો તથા માર્ગદર્શન પુરુ પાડવા.

 • યુવાનો બાળઉછેરનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે તે માટે બાળઉછેર વિષયનો સમાવેશ સ્નાતક સ્તરના અભ્યાસક્રમમાં કરવો ઉપરાંત આ વિષયના નિષ્ણાંત મળી શકે તે માટે તેનો સમાવેશ માનસશાસ્ત્ર, માનવ વિકાસ જેવા ખાસ અભ્યાસક્રમોમાં કરવો.

 • બાળઉછેર તથા વાલી તથા બાળકોના કાઉન્સેલીંગના સર્ટીફિકેટ કોર્સ શરુ કરવા.

 • ચાઇલ્ડ હેલ્પ લાઇન સાથે સંકલન કરવું.

 • આ ક્ષેત્રમાં નવસુધારણા તથા સંશોધનને ઉત્તેજન આપવું.

Upcoming Events

पेरेंटिंग कि पाठशाला ट्रेनिंग वर्कशोप

हर मां-बाप अपने बच्चों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, अपने बच्चे अच्छा करें उनका अच्छा विकास हो, उनमें अच्छे संस्कार हो ऐसा चाहते हैं परंतु वह कैसे करना वह नहीं जानते हैं।

Parent's Sharing Session every Saturday

Dear parents
In last two sessions we have experienced what problems are there in growing up our children .

Volunteer Development

Trainer’s Training
 • In order to increase capacity of people working in P4P, TOT (Training of Trainers) should be organized.

 • One/two days TOT can be organised.

 • 6 to 8 topics should be covered in one day.

Training Subject
 • Effect of family system.

 • Substance abuse

 • Anger

 • Sexual abuse of children.

 • Stress management

 • Teen age parenting.

 • Behavioural change.

 • Prevention of subtle violence in the society through parenting.

 • Parenting styles.

 • Time spent with children.

 • Communication with children.

 • Effect of media on children.

 • Food and nutrition of children.

 • Values

 • Discipline

 • All round development of children.

For whom the training should be organized?
 • For P4P team members

 • For those willing to join the team

 • For those who may join the team.

 • For those who are interested to organise such program in their school, institute.

 • For trainers who are willing to give part of their time voluntarily for parents/ teachers training.

Note :- P4P training is organised free of cost. No fees is to be charged for training. Actual charge of food can be taken. The hall can be provided free of cost by some organisation.
Change in volunteer’s life
 • People join P4P to give loving and joyful childhood to children.

 • They love to work for children.

 • The change in the life of volunteer will motivate them to work for this mission.

 • A person cannot work for this mission if he is not willing to work on his weaknesses.

 • There should be positive change in the person after he joins this mission.

 • To work selflessly without the expectation of money, position or fame, one need to work on self.

 • The self transformation is essential to work cohesively in a team.

 • Self development of the person will improve the quality of his contribution.

 • Therefore, volunteer development is very essential for P4P.

 • We need to organise activities that will help in self development of the volunteers and their ability to do social work.

 • This will indirectly help in his personal life. For example improved communication and confidence will help in this professional and personal life.

Recent Activities

Parenting for Peace

Testimonials

Parenting for Peace